Osteopati

Osteopati

Osteopati är en form av manuell medicin inom samma genre som Kiropraktik och Naprapati.  Detta innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Osteopater behandlar inte bara det område som gör ont utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.


Vad gör en osteopat?

Osteopater använder en bred repertoar av manuella tekniker från manipulationer till lättare muskluära tekniker, allt för att förbättra kroppens funktion. Innan behandling är det viktigt att hitta orsaken till besvären och

osteopater använder sina händer för att undersöka var i kroppen det finns obalanser och restriktioner. Vi ger också ge råd om träning, kost och andra livsstilsfaktorer som påverkar hälsan.


När kan man få hjälp av en osteopat?

Osteopater kan behandla personer i alla åldrar från barn till äldre. Osteopater är tränade att behandla personer med olika typer av besvär. Det kan vara akuta besvär i samband med skador eller långvarig smärta orsakad av arbetsrelaterad stress och överbelastning. Några exempel är: rygg- och nackbesvär, ischias, huvudvärk, sträckningar, muskel- och ledvärk, tennisarmbåge, idrottsskador, förslitningsskador och stress.


Läs mer på Svenska Osteopatförbundets hemsida här.
En videofilm kring utbildning till osteopat. 

https://www.youtube.com/watch?v=vE7ZcT9vzr4


Grundfilosofi

Osteopatin vilar på fyra grundprinciper. Alla delar av kroppen fungerar på ett integrerat sätt och är beroende av varandra. Om funktionen i en del påverkas så måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera för detta vilket kan leda till stelhet, inflammation, smärta och annan påverkan på hälsan. När kroppen är fri från restriktioner så fungerar kroppens självläkande förmåga som bäst. Grundprinciperna kan sammanfattas som:

•Människan är en helhet.

•Kroppen är självreglerande och självläkande.

•Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.

0707 923 494

huvudvärk