Behandling

Behandling


Vid första behandling inleds mötet med samtal där ni beskriver era symtom och era besvär diskuteras, detta för att vi ska kunna bedöma vad som orsakar dina problem.


Beroende på vad du söker för så görs ortopediska, neurologiska och osteopatiska tester för att kunna sätta en arbetsdiagnos på dina besvär. Behandlingsteknikerna utgår ifrån arbetsdiagnosen och lämplighet utifrån tidigare diagnoser, ålder och fysisk status etc.


Nybesök: 780 kr
Återbesök: 780 kr

Betalning via swish eller kontant. Boka din tid via:

https://bokadirekt.se/goto/7197 eller kontakta via mail/telefon. 


Om du undrar om dina besvär är något som vi behandlar, ring eller skicka ett mail så får du svar på dina frågor.


Behandlingsformer

Eftersom utgångspunkten för osteopati är att varje människa är unik, krävs det olika behandlingsmetoder för att återfå full funktion. Gemensamt för dessa är att osteopaten alltid arbetar direkt på patientens kropp med sina händer och att inga redskap eller instrument används. Vi behandlar lokalt där symptomen som ni söker för finns men eventuellt även på andra ställen i kroppen om det anses ha ett samband med dina sökta besvär. Här följer ett urval av tekniker. 


Manipulation (High velocity low amplitude- karaktäriskt knak uppstår)

Snabba, lätta och specifika rörelser som ska återställa en normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är nedsatt. Tekniken används exempelvis vid behandling av nacke och ländrygg.


Artikulering/Mobilisering

En mer rytmisk teknik utan snabba rörelser. Syftet är att stretcha leder och ligament för att göra dem smidiga. Cirkulationen ökar i muskler, bindväv och lymfsystemet runt leden. Detta har en inflammationshämmande och smärtreducerande effekt.


MET (Muscel Energy Technique)

Osteopaten placerar en eller flera leder i specifika positioner och patienten får hålla emot med ett konstant

tryck. Tekniken används för att förlänga och stärka muskler samt att öka ledens rörlighet.


BLT (Balanced Ligamentous Tension)

Genom att varsamt placera en smärtande led i ett optimalt och balanserat läge kan man få kringliggande ligament och muskler att självmant slappna av. Smärtan avtar och behandlingen återställer leden i dess optimala läge.


Body Adjustment

En undersökningsrutin och behandlingsform där man med rytmiskt roterande rörelser går igenom kroppens alla delar. Patientens hållning är ofta i fokus och behandlingen är mjuk och behaglig för att lugna spända områden. Förbättrad cirkulation och återställande av rörlighet är centralt.
Ryggont